Prčalka | StčS |

Prčalka, Prčělka, -y m.; sr. č. prčeti ‚smrdět kozlovinou‘ (JgSlov)

Jm. osob. (Jan Prczelka TomekMíst 2,3, 1413; Procopius Prczalka t. 2,3, 1433), poses. Prčělkóv (duom Prčelkuov t. 2,3, 1434)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).