Kristus | ESSČ | GbSlov | MSS |
kristus | ESSČ | GbSlov |

Kristus proprium

též Krist proprium

Dolož. též adj. poses. Kristový

Autor: Markéta Pytlíková

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.22, citován stav ze dne 30. 5. 2023).

 


kristus, křistus, -ta, masc., pomazanec, Gesalbter. — Hospodin… obranitel spaseme kriſta svého jest christi sui ŽKlem. 27, 8, pomazance svého Br. tamt. Neroďte dotýkati kriſtow mých christos meos ŽKap. 104, 15, mazaných mých ŽKlem. tamt., pomazancóv mých ŽWittb. tamt. Jm. osobní Kristus, Křistus. ſheſu kriſta ŽWittb. Athan. 226b, Iheſu criſta Mast. 247. Proto slove Jezus latině, česky spasitel…, a také slove Kristus, česky mazaný neb mazanec, neb jest… zmazán dary ducha svatého HusE. 1, 15. Zkusitel kryltuowi (sic) tří hřiechuow podával Kruml. 30b. Krzistus Hlah. Sir. 47, 13.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


Kristus, Křistus, -ta m. Kristus, Pomazaný
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


kristus, -sta m.

dolož. též křistus, -sta m.

k lat. christus

1. bibl. (o králi, knězi ap.) pomazaný, pomazáním vyvolený a uschopněný ke službě

2. bibl. mesiáš, vykupitel; Ježíš Kristus

Kristovo oko rostlina s květy připomínajícími lidské oko, lomikámen

Autor: Markéta Pytlíková

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.22, citován stav ze dne 30. 5. 2023).

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 16 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).