G | GbSlov |
G. Osmá hláska abecedy české, = cyr. г. Píše se literou g, na př. Dlugomil KosmA. III, 51, agarenovici ŽGloss. 82, 7, w ſynagogie ŽKap. 81, 1; litera g »s vrškem«, t. j. znaménkem diakritickým, které mívá podobu tečky, nebo apostroſu, nebo háčku, je v obyčeji až od XVI. stol.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).