řězati | ESSČ |

řězati, -žu, -že ipf.

co, koho řezat, tahem ostrého nástroje (nože ap.) porušovat celistvost něčeho

co řezat, uřezávat, řezáním oddělovat část od celku

co řezat, rozřezávat, řezáním dělit na části

(strom ap.) řezat, prořezávat, řezáním upravovat

(samce) kastrovat, vyklešťovat

usmrcovat řezem, zabíjet, (zvíře) porážet, (v rámci náboženského rituálu) obětovat

koho obřezávat, provádět obřízku na někom

(ozdobný předmět ap.) řezat, rýt, vyřezávat, zdobit řezbou

Sr. krájěti, StčS obřězovati, pořězovati

Autor: Miloslava Vajdlová

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.10, citován stav ze dne 18. 10. 2019).

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2019, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2019, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2019, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 12 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.10
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.