čiepě | ESSČ | GbSlov |

čiepě, -ěte n.

dolož. jen čápě, -ěte n.

k čáp

čápě, čapí mládě

Odlišné od čěpě

Autor: Hana Kreisingerová

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.23, citován stav ze dne 28. 9. 2023).

 


čápě, -ěte, *čiepě, neutr., junger Storch. — Pak-li čapě jestřába převejší Puch. 386b, množství cžapat t.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


čiepě, neboli čěpě, -ě, fem., srov. srbch. a sln. čaplja ardea, Reiher; za to nč. čepě, -ěte, neutr., volavka, ardea, Reiher Jg. — czepie arduela (m. ardeola Jg.) Lact. 28la. — Jinde turdela (= quasi maior turdus Klotz, Amsel, Drossel Diefb.): czyepie Prešp. 177, czepye Rozk. 1318, Nom. 64a (curdela m. turd-), czepycz (sic) turdela Veleš., cżepie Lact. 286a. — *čiepě srov. čápě.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 10 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.23
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).