Vokabulář webový [on-line]. Verze 1.1.17. [citováno ze dne 13. 5. 2021]. Oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Dostupný na <http://vokabular.ujc.cas.cz>