Vokabulář webový [on-line]. Verze 1.1.18. [citováno ze dne 19. 10. 2021]. Oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Dostupný na <http://vokabular.ujc.cas.cz>