Vokabulář webový [on-line]. Verze 1.1.18. [citováno ze dne 26. 10. 2021]. Oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Dostupný na <http://vokabular.ujc.cas.cz>


Požadovaný dokument není k dispozici. Opakujte prosím hledání nebo listování.