Vokabulář webový [on-line]. Verze 1.1.25. [citováno ze dne 13. 7. 2024]. Oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Dostupný na <http://vokabular.ujc.cas.cz>


Požadovaný dokument není k dispozici. Opakujte prosím hledání nebo listování.