Jan Slavomír Tomíček. Česká mluvnice nově vzdělaná. Praha, 1853. Vydání třetí, rozšířené.

Detailní informace
158–159
Témata: časování  –  němčina  –  slovesný rod trpný  –  sloveso  –  sloveso pomocné  –  sloveso zvratné  –  tvarosloví
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 20 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).