František Otakar Mikeš. Pravopis a mluvnice jazyka českého. Praha, 1867. Vydání první.

Detailní informace
202–203
Témata: časování  –  slovesná třída  –  slovesný rod trpný  –  sloveso  –  tvarosloví  –  vid  –  způsob slovesného děje
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 10 měsíci a 18 dny; verze dat: 1.1.23
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).