František Otakar Mikeš. Pravopis a mluvnice jazyka českého. Praha, 1867. Vydání první.

Detailní informace
156–157
Témata: cvičení  –  číslo  –  jméno podstatné  –  pád  –  pád pátý  –  pád sedmý  –  pád šestý  –  skloňování  –  tvarosloví
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 20 dny; verze dat: 1.1.23
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).