Ondřej Klatovský z Dalmanhorstu. Knížka v českém a německém jazyku složená, kterak by Čech německy a Němec česky čísti, psáti i mluviti učiti se měl = Ein Büchlein in Behmischer und Deutscher Sprach, wie ein Behem Deutsch, deßgleichen ein Deutscher Behemisch lesen, schreiben und reden lernen soll. Olomouc, 1564. Vydání třetí.

Detailní informace
C5v–C6r
Témata: hláskosloví  –  němčina  –  souhláska  –  výslovnost

[FC] [FS–FF1] [FF2] [A2r] [A2v–A3r] [A3v–A4r] [A4v–A5r] [A5v–A6r] [A6v–A7r] [A7v–A8r] [A8v–B1r] [B1v–B2r] [B2v–B3r] [B3v–B4r] [B4v–B5r] [B5v–B6r] [B6v–B7r] [B7v–B8r] [B8v–C1r] [C1v–C2r] [C2v–C3r] [C3v–C4r] [C4v–C5r] [C5v–C6r] [C6v–C7r] [C7v–C8r] [C8v–D1r] [D1v–D2r] [D2v–D3r] [D3v–D4r] [D4v–D5r] [D5v–D6r] [D6v–D7r] [D7v–D8r] [D8v–E1r] [E1v–E2r] [E2v–E3r] [E3v–E4r] [E4v–E5r] [E5v–E6r] [E6v–E7r] [E7v–E8r] [E8v–F1r] [F1v–F2r] [F2v–F3r] [F3v–F4r] [F4v–F5r] [F5v–F6r] [F6v–F7r] [F7v–F8r] [F8v–G1r] [G1v–G2r] [G2v–G3r] [G3v–G4r] [G4v–G5r] [G5v–G6r] [G6v–G7r] [G7v–G8r] [G8v–H1r] [H1v–H2r] [H2v–H3r] [H3v–H4r] [H4v–H5r] [H5v–H6r] [H6v–H7r] [H7v–H8r] [H8v–I1r] [I1v–I2r] [I2v–I3r] [I3v–I4r] [I4v–I5r] [I5v–I6r] [I6v–I7r] [I7v–I8r] [I8v–K1r] [K1v–K2r] [K2v–K3r] [K3v–K4r] [K4v–K5r] [K5v–K6r] [K6v–K7r] [K7v–K8r] [K8v–L1r] [L1v–L2r] [L2v–L3r] [L3v–L4r] [L4v–L5r] [L5v–L6r] [L6v–L7r] [L7v–L8r] [L8v–M1r] [M1v–M2r] [M2v–M3r] [M3v–M4r] [M4v–M5r] [M5v–M6r] [M6v–M7r] [M7v–M8r] [M8v–N1r] [N1v–N2r] [N2v–N3r] [N3v–N4r] [N4v–N5r] [N5v–N6r] [N6v–N7r] [N7v–N8r] [N8v–O1r] [O1v–O2r] [O2v–O3r] [O3v–O4r] [O4v–O5r] [O5v–O6r] [O6v–O7r] [O7v–O8r] [O8v–P1r] [P1v–P2r] [P2v–P3r] [P3v–P4r] [P4v–P5r] [P5v–P6r] [P6v–P7r] [P7v–P8r] [P8v–Q1r] [Q1v–Q2r] [Q2v–Q3r] [Q3v–Q4r] [Q4v–Q5r] [Q5v–Q6r] [Q6v–Q7r] [Q7v–Q8r] [Q8v–R1r] [R1v–R2r] [R2v–R3r] [R3v–R4r] [R4v–R5r] [R5v–R6r] [R6v–R7r] [R7v–R8r] [R8v–S1r] [S1v–S2r] [S2v–S3r] [S3v–S4r] [S4v–S5r] [S5v–S6r] [S6v–S7r] [S7v–S8r] [S8v–T1r] [T1v–T2r] [T2v–T3r] [T3v–T4r] [T4v–T5r] [T5v–T6r] [T6v–T7r] [T7v–T8r] [T8v–V1r] [V1v–V2r] [V2v–V3r] [V3v–V4r] [V4v–V5r] [V5v–V6r] [V6v–V7r] [V7v–V8r] [V8v–X1r] [X1v–X2r] [X2v–X3r] [X3v–X4r] [X4v–X5r] [X5v–X6r] [X6v–X7r] [X7v–X8r] [X8v–Y1r] [Y1v–Y2r] [Y2v–Y3r] [Y3v–Y4r] [Y4v–Y5r] [Y5v–Y6r] [Y6v–Y7r] [Y7v–Y8r] [Y8v–Z1r] [Z1v–Z2r] [Z2v–Z3r] [Z3v–Z4r] [Z4v–Z5r] [Z5v–Z6r] [Z6v–Z7r] [Z7v–Z8r] [Z8v–a1r] [a1v–a2r] [a2v–a3r] [a3v–a4r] [a4v–BS] [BC]

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 10 měsíci a 16 dny; verze dat: 1.1.23
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).