Josef Dobrovský. Geschichte der böhmischen Sprache und Litteratur. Praha, 1792.

Detailní informace
18–19
Témata: jméno přídavné  –  latina  –  předložka  –  přípona  –  přízvuk slovní  –  sloveso  –  slovosled  –  tvarosloví  –  způsob slovesného děje
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).