Brus jazyka českého, jejž sestavila kommisse širším sborem Matice české zřízená. Praha, 1877. Vydání první.

Detailní informace
9
Témata: číslo  –  číslo dvojné  –  jméno  –  jméno podstatné  –  jméno vlastní  –  pád  –  rod jmenný  –  rod střední  –  skloňování  –  skloňování střední  –  tvarosloví
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).