Brus jazyka českého, jejž sestavila kommisse širším sborem Matice české zřízená. Praha, 1877. Vydání první.

Detailní informace
162
Témata: jméno podstatné  –  jméno přídavné  –  pád  –  předložka  –  přípona  –  sloveso  –  slovo  –  vazby jmenné  –  vazby slovesné
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 18 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).