Matyáš Blažek. Mluvnice jazyka českého: pro školy střední a ústavy učitelské. Brno, 1877.

Detailní informace
20
Témata: čeština stará  –  hláska  –  hláskosloví  –  hlásková alternace  –  předpona  –  přízvuk slovní  –  samohláska  –  slabika  –  souhláska  –  výslovnost
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).