Matyáš Blažek. Mluvnice jazyka českého: pro školy střední a ústavy učitelské. Brno, 1877.

Detailní informace
133
Témata: jméno  –  jméno přídavné  –  koncovka pádová  –  pád  –  pád čtvrtý  –  pád první  –  přechodník  –  příčestí  –  příslovce  –  skloňování  –  stupňování  –  tvarosloví
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 18 dny; verze dat: 1.1.23
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).