České modlitby v tzv. Orationale rožmberském

Roudnická lobkowiczká knihovna (Nelahozeves, Česko), sign. VI Fd 25, pp. 179–221. Editor Hlaváčová Svobodová, Andrea (Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci projektu Grantové agentury České republikyč. 22-28502S Libri precum: Hodinky krále Václava IV. v kontextu laických modlitebních knih.

Při vzniku edice byla použita data, nástroje a služby, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporovanéMinisterstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

<<<10<179180181–182183184>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[179]číslo strany rukopisu[1]Bez nadpisu] Toto jest modlitba ot našeho pána Jezu Krista B, Svatého Ambrože modlitba před přijímaním těla božieho velmi nábožná a užitečná L, Item tuto se počíná modlitba před přijímaním těla božieho dobrá M

Ó vrchní[2]Ó vrchní] Svrchní A, Svrchovaný LM kněže a pravý biskupe Jezu Kriste, jenž si sě obětoval[3]obětoval] obětoval i ofěroval A bohu otci obětí i ofěrú[4]i ofěrú] nemá M pravú, čistú i nepoškvrněnú na oltáři svatého kříže za ny hubené[5]hubené] hubený L i[6]i] a M hřiešné lidi, jenž si nám dal[7]nám dal] dal nám A tvé svaté tělo a tvú svatú krev ku přijímaní a ustavils[8]ustavils] zuostavils M té svaté svatyně[9]svatyně] svátosti BM tajemstvie i[10]i] a M přikrytie u moci tvých slov i tvého duchu řečenie[11]řečenie] řčenie M a řka: „Kolikrát koli to[12]Kolikrát koli to] To kolikrát koli L, Kolikrát kolivěk to M učiníte, jedúce mé tělo[13]mé tělo] tělo mé M a píce[14]píce] v základním rkp. in margine mladší rukou připsána varianta pijíce mú krev[15]jedúce mé tělo a píce mú krev] nemá L, mně na pamět i u mé paměti[16]i u mé paměti] nemá M to učiníte[17]učiníte] činíte M | mně na pamět i u mé paměti to učiníte] na mú spolu památku učiníte L | Kolikrát koli to učiníte … u mé paměti to učiníte] srov. 1 C 11,24–25.“

Proši tebe, hospodine[18]hospodine] pane bože M, skrze[19]skrze] ne skrze A tvú svatú[20]svatú] svatú, drahú ABL krev, ješto jest veliká výplata[21]veliká výplata] veliké vykúpenie M našeho spasenie i duchovnieho zdravie našim dušiem[22]našim dušiem] nemá M.

Proši tebe, bože milý[23]bože milý] pane bože L, skrze tu divnú[24]divnú] + a M nevý[180]číslo strany rukopisumluvnú

X
1Bez nadpisu] Toto jest modlitba ot našeho pána Jezu Krista B, Svatého Ambrože modlitba před přijímaním těla božieho velmi nábožná a užitečná L, Item tuto se počíná modlitba před přijímaním těla božieho dobrá M
2Ó vrchní] Svrchní A, Svrchovaný LM
3obětoval] obětoval i ofěroval A
4i ofěrú] nemá M
5hubené] hubený L
6i] a M
7nám dal] dal nám A
8ustavils] zuostavils M
9svatyně] svátosti BM
10i] a M
11řečenie] řčenie M
12Kolikrát koli to] To kolikrát koli L, Kolikrát kolivěk to M
13mé tělo] tělo mé M
14píce] v základním rkp. in margine mladší rukou připsána varianta pijíce
15jedúce mé tělo a píce mú krev] nemá L
16i u mé paměti] nemá M
17učiníte] činíte M | mně na pamět i u mé paměti to učiníte] na mú spolu památku učiníte L | Kolikrát koli to učiníte … u mé paměti to učiníte] srov. 1 C 11,24–25
18hospodine] pane bože M
19skrze] ne skrze A
20svatú] svatú, drahú ABL
21veliká výplata] veliké vykúpenie M
22našim dušiem] nemá M
23bože milý] pane bože L
24divnú] + a M
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).