Adam z Veleslavína, Daniel: [Předmluva k Modlitbám Jana Habermana]

Praha: Adam z Veleslavína, Daniel, 1586. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 36 G 17 neúpl., p3r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

E-edice byla připravena díky podpoře programu Strategie AV21 s názvem Anatomie evropské společnosti – historie, tradice, kultura, identita.

<<<10<p3r>>10>>
Skrýt ediční aparát

[p3r]číslo strany rukopisu[1]unikátní exemplář tisku neobsahuje začátek předmluvy

prvnějším vydání více modliteb, zvláště nazad přidaných, ale ty nejsou Habrmanovy, pročež mi se jich také přiložiti nevidělo; jedno aby knížka příliš hrubá nezrostla, druhé, že se při jiných modlitebných knížkách nacházejí.

S tim měj se dobře, pobožný Čechu, a práce této k svému spasitedlnému dobrému s díků činěním Pánu Bohu užívej.

D. A. z V.[2]tj. Daniel Adam z Veleslavína

X
1unikátní exemplář tisku neobsahuje začátek předmluvy
2tj. Daniel Adam z Veleslavína
<<<10<p3r>>10>>
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).