Maiestas Carolina

Státní oblastní archiv v Třeboni (Třeboň, Česko), sign. A 7, 27v–36v, 60v–61r. Editor Jamborová, Martina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

Elektronická edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092

<<<10<27v28r28v29r29v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[27v]číslo strany rukopisu

Počíná se řád a ustavenie České koruny ciesařem Karlem potvrzený. A najprvé o vieře cierkve svaté

My, Karel z boží milosti ciesař říský a král český, všecky naše věrné a nám poddané, v zákoně křesťanském nám za bratří majíce a duchovní milostí syny je nazývajíce, ustavujem a přikazujem pod naší milostí i pod ztracením viery i hrdla vieru křesťanskú tvrdě a bez omylu držeti, aby okolo nás jiné vlasti křesťanské nenařiekali ani ohavně pomlúvali, by naše české královstvie mělo které pochybenie na vieře křesťanské. A který by byl v tom nalezen, že by svým netbáním nebo kterým omylem proti vieře křesťanské stál a proti cierkvi svaté co protivného vedl, pomsty božie věčných muk naň žádáme a v svú nemilost jej vezmúce, na smrt tělesně[a]tělesně] tieleſne jej bez milosti odsuzujem.

X
atělesně] tieleſne
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).