Bible olomoucká, Lukášovo evangelium

Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. M III 1/II, ff. 196v–213r. Editoři Hlaváčová Svobodová, Andrea (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Voleková, Kateřina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

Při vzniku edice byly použity nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

<<<10<196r196v197r197v198r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[196r]číslo strany rukopisu[b]označení sloupce

Počínají sě čtenie svatého Lukáše

L1,1 […]text doplněný editorem[1]…] verš nepřeložen L1,2 […]text doplněný editorem[2]…] verš nepřeložen L1,3 […]text doplněný editorem[3]…] verš nepřeložen L1,4 […]text doplněný editorem[4]…] verš nepřeložen

L1,5 Byl jest za dnóv Herodových, krále židovského, jeden pop jménem Zachař z pořada Abiášova i bieše[5]bieše] navíc oproti lat. jemu žena ze dcer Aaronových a jmě jejie[6]jejie] giegie rkp. Alžběta. L1,6 I biešta oba

X
1…] verš nepřeložen
2…] verš nepřeložen
3…] verš nepřeložen
4…] verš nepřeložen
5bieše] navíc oproti lat.
6jejie] giegie rkp.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 28 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).