Bible Bočkova, Lukášovo evangelium

Moravský zemský archiv (Brno, Česko), sign. fond G 10 Sbírka rukopisů Zemského archivu, inv. č. 123/2, ff. 250r–268r. Editoři Čermák, Jan (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Sedláčková, Anna (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Hlaváčová Svobodová, Andrea (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Voleková, Kateřina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

Edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

Při vzniku edice byly použity nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

<<<10<250r250v251r251v252r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[250r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupce

L1,1 Neb jistě[1]jistě] geſtie rkp. mnozí usilovali sú zřiediti rozpravenie, kteréžto mezi námi naplněny sú, věcí, L1,2 jakožto nám [b]označení sloupcepraveny od těch, kteřížto od počátka sami sú viděli a byli sú sluhy řeči, L1,3 viděno i mně[2]mně] nynie rkp. jest došlému všeho[3]všeho] + a principio lat. pilně[4]pilně] + ex ordine lat. tobě psáti, předobrý Teofile, L1,4 aby poznal těch slov, z nichžto si naučen, pravdu.

Skonává se předmluva a počíná se čtenie

Kapitola I.

L1,5 Byl jest ve dnech Erodesa, krále židovského, kněz jeden jménem Zachariáš z třiedy Abiášovy[5]Abiášovy] abraſowy rkp. a žena jeho bieše[6]bieše] navíc oproti lat. ze dcer Aaronových a jméno jejie Alžběta. L1,6 I biešta spravedlivá oba před bohem, chodiece ve všěch přikázaních i v spravedlnostech božích bez žaloby. L1,7 A nebieše jima syn, protože bieše Elžběta bezdětkyně a oba biešta sešla ve dnech svých. L1,8 I stalo se jest, když kněžstvie požíváše Zachariáš[7]Zachariáš] navíc oproti lat., + Zacharias var. v úřadu třiedy své před bohem, L1,9 podlé obyčejě kněžstvie losem vyšel jest, aby zápal kladl, všed do chrámu božieho. L1,10 A všecko množstvie lidu bieše modle se vně v hodinu zápalné oběti. L1,11 I ukáza se jemu anjel boží, stoje na pravici [oltáře]text doplněný editorem[8]oltáře] altaris lat. zápalné oběti. L1,12 A Zachariáš uzřěv, zamúti se a hróza spade na něho. L1,13 I vece k němu anjel: „Neboj se, Zachariáši, neb uslyšána jest prosba tvá a Elžběta, žena tvá, urodí tobě syna a nazóveš jméno jeho Janem. L1,14 A bude tobě radost a veselé a mnozí

X
1jistě] geſtie rkp.
2mně] nynie rkp.
3všeho] + a principio lat.
4pilně] + ex ordine lat.
5Abiášovy] abraſowy rkp.
6bieše] navíc oproti lat.
7Zachariáš] navíc oproti lat., + Zacharias var.
8oltáře] altaris lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).