ryk, -a/-u m.

k ryčěti

ryk, křik

vřava, hluk, hřmot

expr. ve funkci interj. výkřik, zvolání

Ve funkci interjekce jen ve slovnících

 

rykel, -kle m.

sr. střhn. rigel

kmen stromu, zvl. částečně opracovaný

závora n. vzpěra

Sr. rýl². V GestaU 192 omylem rybel

 

řězokravstvo, -a n.

k řězati a krájěti (?)

řemeslo, živnost kráječů sukna

Jen u Klareta. Tvořeno neústrojně.

Sr. řězatenstvo, řězstvo

logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 5 měsíci a 26 dny; verze dat: 1.1.17
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).