prvoosnova | StčS |

prvoosnova, -y f.; k prvý II/1 a osnova 4

(čeho [světa]) prazáklad, prapodstata, prvotní neuspořádaný stav později uspořádaného celku: nebylo jest [před stvořením světa] nic viece, jedno tma,…nebo stilla, nebo prwooſnowa, chaos…Byly čtyři elementa, to jest oheň a voda, země a vietr LucidF 130b

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).