prvožitečné | StčS |

prvožitečné, -ého n.; k *prvožitečný adj.

obdělaný pozemek (k přinášení užitku): in plantacionibus v prwoziteczne [sídlili] MamKapR 27a (1 Par 4,23: na vzplození BiblOl, na rozplozeních ~Lit, na štěpováních ~Pad, na vzplození štěpnic ~Praž) v ovocných sadech, štěpnicích (?); ubera prwoziteczne MamMarchL 337a. – Sr. jutro

Sr. uber…das fruchtbare Feld Georges 2,2946. Ale v. též název pozemku prvotiny 2

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 18 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).