prolačněti | StčS |

prolačněti, -ěju, -ie pf.; k lačněti

zlačnět, stát se lačným (pův. zcela vyhladovět): když posti sě čtyřidceti dní a čtyřidceti nocí, potom prolacznye [Ježíš] EvSeit 142b (Mt 4,2: jest byl lačen ~Zimn, zlačněl ~Ol, zlačnil ~Beneš) esuriit; nikdy člověk nespi o poledni, leč málo prolacznie LékVodň 259a; prolacznye [cholerik] vskuoře a brzce jie Hvězd 59a. – Sr. promrzěti

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).