poldúč | StčS |

ˣpoldúč, m.; k pole a dúti (podle lat.)

kafr (sr. SSL 1,504): slunca crassula, camphora polducz KlarGlosA 881 (De radicibus)

Sr. kamfor bylina, z něhožto kafr prýštie se…A všecky věci vonné…brzce povětřím vypáchnú Černý, Herbář J2a

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 6 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).