přěhrštie | StčS |

přěhrštie, -ie n., přěhršle, prhušle, -e f. (?); sr. hrst

čeho [sypkého] přehršle, množství nabrané do jedné n. obou hrstí zároveň (pův. nahrnuté až k přesýpání): fasciculum náručie…, volema prziehrssle KlarGlosA 738 (De semine), pod. SlovVeleš 113b a SlovVodň 75a; fasciculum prziehrſſczie SlovOstřS 78; větčí prhuſſle mrvie i s vajéčky [má se vzít] LékFrantC 73a; vezmi dvě prhuſſli ječmene a ten vař t. 171b; vezmi pupencóv s ruože prhuſſle LékFrantA 71b; vezmi křemenici…se dvoje przehrſle AlchAnt 15a; vezmi polyňku dvě prziehrſſle LékChir 317a

Sr. volema, id est quantum manu potest capi, hantvol DiefGlos 628. – K zakončení -štie (z *-t-tьje) sr. náštie, příštie; odtud asi *-štlé n. a pak -šle f.

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 17 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).