přědhradie | StčS |

přědhradie, -ie n.; k hrad

(čeho [„hradu“]) ohrazený n. zčásti zastavěný prostor před hlavní hradební zdí, předhradí: přes noc <ostati> na pṙedhradi při pokoji BawArn 4784; v noci vpadechom do przedhradie hradu přetvrdého KarŽivA 391 in suburbium; mám opravovati…střechy i jiné věci potřebné na tom hradě i na předhradí ArchČ 15,196 (1445); vrata u hradu předhradí spálili sou [útočníci] BřezKron 506 antecastri partem; v noci vpadl [lupič] na předhradí v Meziříčí Půh 4,151 (1464); úřad dáváme…s lidmi tu v Olomúci na předhradí i v předměští témž olomúckém ArchČ 18,106 (1499), pod. t. 88 (1498); procastrium…przedhradije VodňLact R4a; v. též opraviti sě 2

Též jm. míst. (Prziedhradie Profous 3,462, 1384/85)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 18 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).