přědedřvie | StčS |

přědedřvie, -ie n.; k dřvi

krytý prostor přede dveřmi: sběhl sě vešken lid k nima u przieddedrzwie, ješto slúlo Šalomúnovo BiblDrážď A 3,11 (do siencě ~Ol) ad porticum tj. do krytého sloupořadí chápaného jako podloubí

V. výklad O. M. Petrů, Nový zákon,359 (k J 10,23). Jde ovšem o adaptaci k stč. pojmu, sr. přědvratie

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 18 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).