přěddomie | StčS | MSS |

přěddomie, -ie n.; k dóm

krytý přístavek před budovou („přědvratie“): uvedeš je do domu božieho, do jednoho przeddomie pokladového BiblOl Jr 35,2 (přídomie ~Lit, komory ~Pad) in…exedram; s obú stranú ulice každé biechu zdělány lúbie sklenuté u przeddomy, aby v čas dště…mohl každý jíti…such TrojA 29b (~TB, před domy ~S). – Sr. přědedřvie

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


přěddomie, -ie n. vestibul, otevřená předsíň domu vedoucí směrem do ulice
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 25 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).