přěčiňenie | StčS |

přěčiňenie, -ie n.; k přěčiniti

přečin, provinění, přestoupení úmluvy n. platného řádu: což oni kolivěk mezi námi rozeznají o ta přečiněnie v tom křesťanském a věčném míru, tak mám…opraviti ArchČ 4,331 (1449); mnohá přečiněnie z úmysla, kteráž sě mně od strany odporné dějí ListářRožmb 4,129 (1449), pod. ArchČ 2,273 (1450)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).