otvečeřěti | StčS | MSS | ŠimekSlov |

otvečeřěti, -ěju, -ie pf.; k večeřěti

[před nastoupením jiného děje] povečeřet, navečeřet se, skončit večeři: vzal [Ježíš]…též i kalich, když odweczerzel EvOl 152b (1 C 11,25: pod. BiblPraž, když večeřel byl EvOl 132a, pod. BiblOl, ~Lit, ~Pad) postquam coenavit, pod. TovHád 100a; když tak odweczerziechu [poustevníci]…, přěvrátivše se, i zesnuchu PasMuzA 365 postquam…coenabant; když u veselí byvše odweċeṙechu [svatebčané], uvedú…Tobiáše k nie [k nevěstě] TobB 313 (Tob 8,1: BiblOl, ~Lit, pod. ~Pad, když bylo po večeři ~Praž) postquam…coenaverunt

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


otvečeřěti, -ěju, -ieš dok. povečeřet, navečeřet se, skončit večeři
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


otvečeřěti, od- odvečeřěti dok. = povečeřeti
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).