otnepásti | StčS |

otnepásti, dolož. jen otnepadnúti, -nu, -ne pf.; k pásti, padnúti

znovu upadnout do nemoci, onemocnět již překonanou nemocí: člověk pozdravě se opět odnepadne – zlé znamenie! RokMakMuz 381b; potom opět když jest drahně odnepadla [Machna], pánuov jest požádala příchodem k sobě [o převzetí poslední vůle] ArchČ 26,432 (1461). – Srov. otnepadánie

Další doklady po r. 1500

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 26 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).