otkléti | StčS |

otkléti, -klnu, -klne pf.; k kléti

co zbavit kletby: když kopřiv z své zahrady nemože [sv. Vojtěch] vypleti, musi vši zemi zakleti…Otklew zemi jide do Polan DalV 32,40 (příd. 46) enpant sie von dem panne; počel [biskup] jeden [bochník] zaklínati…Tehdy král kázal bochnec odkleti…Otklew jej byl krásen jako najprvé z peci PasKap 51a

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 26 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).