othaněti | StčS | MSS |

othaněti, -ěju, -ie pf.; k haněti

oplatit pohanění haněním, opětovat hanění: bychme proti lájcóm a utrhačóm zase neodláli a neodhanieli PříbrZamP249a (~A, ~M); když jej [Krista] haněli, neodhaniel RokPostA 285b (~B, ~K)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


othaněti, -ěju, -ieš dok. odpovědět haněním, pohanit na oplátku
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 26 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).