otevzkázati | StčS |

otevzkázati, -kážu, -káže pf., též otvzkázati; k vzkázati

1. s větou obsahovou (komu k čemu) vzkázat jako odpověď, po poslu n. písemně odpovědět (na něco): ten list ciesař uslyšav na listě otewzkazal, aby…PasMuzA 251 (zasě odkázal ~KlemA); k tomu na listě vzkázaní otewzkazal jemu [králi Abgarovi] Ježíš PasMuzA 558 respondit; po nich [učednících Janových] svatému Janu otewzkazal [Ježíš] a řka…KristA 51a: Konradus…Břecislavovi odewzkazal jest jemu zase, že…PulkS 115 (zasě vzkázal jest ~Lobk) resignificare curavit; jemuž [vzkazujícímu] král Ptolomeus otewzkazal a řka…BiblOl 1 Mach 10,55 (vzkázal ~Lit, otpověděl jest ~Pad, ~Praž) respondit; ║ inhed mu [prosícímu] buoh otewzkazal: Slyšal sem modlitvu tvú PasMuzA 2 dal odpověď; jemužto [prosícímu] spasitel otewzkazal a řka…KristA 42b respondit odpověděl, odvětil

2. [o vracejícím se poslu] co [zprávu ap.] komu [vysílateli] sdělit, oznámit: odwzkazal mu [králi posel] to, což jemu přikázal Elchiáš, a řka…BiblCard 4 Rg 22,9 (~Lit, odewzkazal ~Ol, vzkáza jest…zasě ~Pad, pověděl ~Praž) renuntiavit; jděte, otewzkazte Janovi to, ješto ste slyšeli a viděli KristA 51a (L 7,22 renuntiate: povězte BiblDrážď, ~Ol, odpovězte ~Praž, věstujtež ~Lit, zvěstujtež ~Pad)

3. (že…, li…[zprávu]) komu vzkázat poslat vzkaz, dát vědět: kto mi otewzkaże odpovie li co otec tvój tvrdého o mně?BiblCard 1 Rg 20,10 (~Ol, pod. ~Lit vzkáže ~Pad, povie ~Praž) renuntiabit ztěžte sě snažně na to dietě, a když naleznete, odewzkazte mně PasD 1b; otewzkazano jest Jonatě…, že synové Zambry činie velikú svatbu BiblOl 1 Mach 9,37 (vzkázáno jest ~Lit, ~Pad, pověděno jest ~Praž) renuntiatum est; nechci [Judit], byšte vzvěděli mój účinek až do toho dne, když vám otewzkazzy BiblOl Jdt 8,33 (doniž…nevzkáži ~Lit, ~Pad poviem ~Praž) dum renuntiem

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).