otžalovati | StčS |

otžalovati, -uju, -uje pf.; k žalovati

(na koho) přednést žalobu (od začátku do konce): když otzalugyu z dluha, an odpovie…, tehda…to polož před křížem RožmbA 50 (~B, odzalugi na koho z dluhu ~G, obžalují z dluhu ~C, ~D, ~E, žalují z dluhu ~F)

K funkci předpony srov. otraditi sě

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).