ostrážiti sě | StčS |

ostrážiti sě, -žu, -ží pf.; k ostrážiti

(čím) zabezpečit se, zajistit si bezpečnost (ochranu): znamením svatého kříže s velikým náboženstvím sě oſtrazyw [císař], v tom boju…svítězil PasMuzA 484 (~KlemA, ~Tisk, ~Kal) se…sanctae cruci devotione… commendavit (volný překlad); má on [vyzvaný k soudnímu souboji] rok mieti…, aby se on k tomu oſtrazyti mohl PrávSasE 123a (~A, ~B, ~C, aby on se toho oſtraziti mohl ~D) sich darczu gewarnen

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 25 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).