osbožniti | StčS |

osbožniti, -ňu, -ní pf.; k sbožný

koho v čem obohatit někoho něčím, poskytnout někomu bohatství něčeho: v tom …nás ozbożnil jest [Stvořitel], když takměř všecka královstvie světa, již zlata a střiebra kopánie vyschlá, sama plodná země Česká… zlatem a střiebrem plodistvě obvlažila jest PrávHorT 134a (~M, ~K, oblahoslavil jest ~S) in hoc…nos beavit. – Srov. obiziti

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 25 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).