osbožněti | StčS | MSS |

osbožněti, -ěju, -ie pf.; k sbožný

zbohatnout, stát se bohatým, nabýt bohatství: tomu, kterýž bude konečně zastúpen v milosti božiej, bude dána sláva nebeská a oſbożṅye (a zhojnie marg.) LyraMat 161a (Mt 25,29: bude obihati BiblDrážď, bude dosti jmieti ~Ol, ~Praž, bude viece mieti ~Lit, bude hojnost mieti ~Pad) abundabit; bude spasen [zemřelý] a jeho dědicové ozboznyegi BřezSnářM 39b honoribus et divitiis replebuntur; urozenú ženu a čestnú pojme, pro niž ozboznie BřezSnářM 140b prosperabitur; ktož vidí ve snách, by na osle jel, oſboznie vedle rychlosti a krokóv oslových BřezSnářM 142a fortunabitur; hojnost bude mieti anebo oſbożníe, neb každému bude nad zaslúženie odplaceno HusSvátA 459b (Mt 25,29)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


osbožněti, -ěju, -ieš dok. nabýt hojnosti, získat zboží, statky
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).