omřěžovati | StčS |

omřěžovati, -uju, -uje pf. (ipf. mřěžovati); k mřiežě

co („mřěžú“) omřížovat, opatřit mříží: kaplička…aby byla omřežována mřeží nynie hned, ale dřevenú, a potom hned aby dělali železnú dobrú ArchČ 26,204 (1453)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 12 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).