ohýralost | StčS | MSS |

ohýralost, -i f.; k ohýralý

(v čem) otrlost, nestoudnost; v čem [zlém] otupělost k něčemu: vejdú [pokrytci] v zjevnú ohyraloſt, že budú bez strachu božíeho i bez studu před lidmi zlost páchati Štít UK XVII C 16,194a; bude li ústavně prositi [přítel]…pro jeho ohyraloſt ŠtítVyš 93b propter improbitatem neodbytnost; o zjevné ohyraloſti ve zlém ŠtítMuz 76a (v nadpise); když již kto ohýrá,…ohyraloſt v něm v samém zruší řád rozšafnosti, smiernosti a spravedlivosti ŠtítMuz 76a (Štít UK XVII C 16, 194b) impudentia

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


ohýralost, -i f. zhýralost, zpustlost; neústupnost, neodbytnost
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).