ochuděti | StčS |

ochuděti, -ěju, -ie pf. (ipf. ochuzovati); k chudý

zchudnout, stát se nuzným, upadnout do bídy: nebo ochudieli sme přieliš ŽaltKlem 78,8 (chudí učiňeni jsmy ~Wittb, ~Pod, ~Kap, BiblOl, ~Lit, ~Pad, ochuzeni jsme ~Praž) pauperes facti sumus. – Srov. ochudnúti 1

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).