obvěnovánie | StčS |

obvěnovánie, -ie n.; k obvěnovati

jur. [ze strany manžela] přidání vlastní částky k manželčině věnu převyšující je v stanoveném poměru: ta dva tisíce zlatých rýnských k věnu připsati, však bez obvěnovánie (m. obvěnovánie) ArchČ 10,390 (1493). – Srov. obvěnovati 3

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2019, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2019, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2019, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety a 1 měsícem; verze dat: 1.1.11
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.