obmaniti | StčS |

obmaniti, -ňu, -ní pf. (ipf. maniti); k man

[o pánovi] koho učinit svým manem (leníkem), oblénit někoho, propůjčit někomu léno: nic viece jedno jednoho [z více bratří] pán obmanil jest na jeho otce manství PrávSasE 24a (tak i ost.) met belent hat

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 25 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).