obih | StčS | MSS | ŠimekSlov |

obih, -a/-u m.; k gót. gabeigs

1. čeho hojnost, velké množství, přemíra: ale v uobyzie své moci nebude uzdraven [kůň] ŽaltKap 32,17 (v mnoství síly svéj ~Pod, v hojnosti moci své BiblLit, v hojnosti… síly své ~Pad, ~Praž, v mnohé moci své ŽaltWittb, u přielišné moci své BiblOl) in abundantia…virtutis suae. — Srov. obizenstvie 2, obiznost 3, obizstvie 2

2. obihem adv. hojně, bohatě: pravdy potřěbuje hospodin a otplatí obihem čiňúcím pychost ŽaltKlem 30,24 (obizně ~Kap, BiblLit, ~Hlah, hobezně ŽaltWittb, hojně ~Pod, BiblOl, ~Pad, ~Praž) abundanter; co jest nájemných otrokóv v domu mého otcě, jižto mají chleba obyhem dosti KristA 66a; ║ v království nebeském jest obyehem (m. obihem) všeho dobrého přieliš AlbRájA 5b (obiehem to naspořenie všeho dobrého i přieliš ~B, lichem všeho dobrého i přieliš ~C, naspořenie všeho dobrého i přieliš ~K) affluentia suppetebat království…oplývá vším dobrým. Srov. obizně

Jako pseudokompozitum z germ. (srov. gót. gabeigs, gabigs a stsl. gobьdzь, stč. hobezně) vykládá Zubatý, Studie . – Ad 1: za lat. abundantia stč. též přěmnožstvo, zbytečnost, přielišná hojnost (VýklKruml Gn 27,28). – Ad 2: za lat. abundanter stč. též ščedřě, zbytečně

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


obih m. hojnost, přemíra; obihem adv. hojně, bohatě
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


obih m. = hojnost
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 25 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).