nicméně | StčS |

ničsméňe adv., dolož. jen nic méňe, nicméně; k ničs a méňe

po spojce v souvětí přípustkově adverz. nicméně, přece však, přece: ale bratřie má, jižto sú vzešli se mnú, otrapili sú srdce lidské, a nic menie ja sem následoval hospodina boha mého BiblCard Jos 14,8 (~Ol, ~Lit, ~Pad, a však ~Praž) nihilominus; a já také z hodných příčin nemohu tu přijeti, kdež by VMt ráčil, ač bych velmi rád, ale proto nicméně potřeby a dobrého VMti buohdá neopustím ArchČ 6,171 (1478)

Za lat. nihilominus stč. též avšakž

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety a 24 dny; verze dat: 1.1.19
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).