nestatečnóstka | StčS | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

nestatečnóstka, -y f.; k nestatečnost

expr. marnůstka, nicůtka: takými vdovám, ješto světských neſtatecznoſtek ostati nechtie, die svatý Pavel ŠtítKlem 49b (nestatečností ~Vávra, ~Jez, ~Sáz). – Srov. nestatečnost 3

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nestatečnóstka, -y, fem., marnůstka, Eitelkeit: vdovám, ješto světských neſtatecznoſtek ostati nechtie Štít. uč. 49b.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


nestatečnóstka f. marnůstka, nicůtka (hanl.)
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


nestatečnóstka f. = marnůstka
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).