nespopadený | StčS | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

nespopadený adj.; k spopadnúti

nepochopitelný, nepostižitelný rozumem, nedající se pochopit; [o božím řízení] nevyzpytatelný: kterak neſpopadeny jsú sudové jeho [Boha] a nedošlé cesty jeho EvOl R 11,33 (var. v. nespochopitedlný) incomprehensibilia; jenž [Bůh] činí veliké věci a neſpopadene i divné, jimžto čísla nenie BiblCard Job 9,10 (~Lit, neslýchané ~Ol, nespopatedlné ~Pad, neobsáhlé ~Praž) incomprehensibilia. – Srov. nespopaditedlný, nespopatedlný

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nespopadený, adj., nevyzpytatelný, unbegreiflich: kterak neſpopadeny jsú súdové jeho incomprehensibilia EvOl. 152b (Řím. II, 33).
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


nespopadený, nespopaditedlný (šestislab.), nespopatedlný (pětislab.) adj. nepochopitelný, nevyzpytatelný
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


nespopadený adj. = nevystižitelný
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).